Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Kerkveld

Dorpstraat 514

3061 Leefdaal

Hoofdapotheker: Els Lecluse

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0885 120 743

Machtigingsnummer APB: 246201

Telefoonnummer: 02 767 44 38

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.